Privacybeleid

Data Privacy verklaring voor de bezoekers van websites van I.D.A.
b.v. en cliënten I.D.A. b.v.
Versie 30 augustus 2017

Betrokken websites:
www.stoppenmetroken.com
www.opluchting.com
www.coach61.nl
www.idabv.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT


WAAROM I.D.A. b.v. GEGEVENS NODIG HEEFT
I.D.A. b.v. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan I.D.A. b.v. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van
een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een trainings-,
coaching- of consultancyopdracht.


Om uw deelname aan een training mogelijk te maken heeft I.D.A. b.v. nodig:
Tenminste:
Naam, voornaam
Contactgegevens: tenminste 1 van emailadres, postadres of telefoonnummer
Facultatief (gewenst door I.D.A. b.v. echter niet verplicht):
Leeftijd, antwoorden op specifieke vragenlijst over (rook)historie.

Bewaartermijn
I.D.A. b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
I.D.A. b.v. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
I.D.A b.v. zal u daarvan op de hoogte brengen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van I.D.A. b.v. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder
het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser
meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
I.D.A. b.v. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze
gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
I.D.A. b.v. kan gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van I.D.A. b.v. bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van
Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan I.D.A. b.v. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders
informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. I.D.A. b.v.
heeft hier geen invloed op.
I.D.A. b.v. heeft Google geen toestemming gegeven om via I.D.A. b.v. verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@stoppenmetroken.com. I.D.A. b.v. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw
verzoek reageren.

BEVEILIGEN
I.D.A. b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan.
De website van I.D.A. b.v. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen
dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door I.D.A. b.v.
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met I.D.A. b.v. op via
info@stoppenmetroken.com.

www.stoppenmetroken.com, www.opluchting.com, www.coach61.nl en www.idabv.nl zijn
websites van I.D.A. b.v.. I.D.A. b.v. is als volgt te bereiken:
Postadres: Postbus 37745, 1030 BG Amsterdam
Vestigingsadres: Trompenburg 1, 2135 BJ Hoofddorp
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: Amsterdam 34194556
Telefoon: 020- 4199791
E-mailadres: info@stoppenmetroken.com

U mag de video niet downloaden